ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันรำลึก world thinking day ...
Read more
บรรยากาศของการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน
Read more
เนื่องด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ...
Read more
Prev Next

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 Fax. 053-281838

 

 

 

        Regina coeli college Chiang mai

        regina@regina.ac.th