ขอให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนตรวจสอบอีเมล์ของตนเอง

30-03-2563 Hits:1506 ข่าวเด่น Super User

"ขอให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนตรวจสอบอีเมล์ของตนเอง ภายในวันที่ 3 เมษายน 2563 โดยศึกษาตามขั้นตอนด้านล่างนี้ หากนักเรียนคนใดไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้อีเมล์ได้สามารถติดต่อได้ที่ regina@regina.ac.th หรือ inbox ในเพจ Regina coeli college chiang mai"

Read more

สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562

26-03-2563 Hits:483 ข่าวเด่น Super User

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัทรสิริ เพียรมงคล และนางสาวธมนต์รัตน์ พุฒิไพโรจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 วิชาคณิตศาสตร์  

Read more

ขยายเวลาการรับสมัครติวสอบ IELTS ของสถาบันภาษา BRITISH COUNCIL

25-03-2563 Hits:198 ข่าวเด่น Super User

ฝ่ายวิชาการขอให้ลงข่าวประชาสัมพันธ์ 1 ข่าวค่ะ หัวข้อ "ขยายเวลาการรับสมัครติวสอบ IELTS ของสถาบันภาษา BRITISH COUNCIL" เนื้อหาข่าว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทางโรงเรียนและสถาบัน BRITISH COUNCIL จึงขยายเวลาการรับสมัครติวสอบ IELTS ออกไป จนถึงวันเปิดเรียนภาคเรียนที1/2563 (กำหนดการอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม)

Read more

การขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมของปีการศึกษา 2563

20-03-2563 Hits:452 ข่าวเด่น Super User

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมของปีการศึกษา 2563 ไปจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยชำระผ่านระบบ Mobile Banking เท่านั้น ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด คลิ๊ก เพื่อเข้าสู่ระบบ http://www.regina.ac.th/payment/

Read more

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

20-03-2563 Hits:1771 ข่าวเด่น Super User

คลิ๊กเพื่อตรวจสอบ http://www.regina.ac.th/evaluation_rc/login.php

Read more

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 Fax. 053-281838

 

 

 

        Regina coeli college Chiang mai

        regina@regina.ac.th