"ขอให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนตรวจสอบอีเมล์ของ
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัทรสิริ เพียรมงคล ...
Read more
ฝ่ายวิชาการขอให้ลงข่าวประชาสัมพันธ์ 1 ข่าวค่ะ หัวข้อ ...
Read more
คลิ๊กเพื่อตรวจสอบ http://www.regina.ac.th/evaluation_rc/login.php
Read more
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
Read more
Prev Next

กิจกรรมของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันรำลึก world thinking day ...
Read more
บรรยากาศของการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน
Read more
เนื่องด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ...
Read more
Prev Next

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 Fax. 053-281838

 

 

 

        Regina coeli college Chiang mai

        regina@regina.ac.th